vascular2017_alt.jpg

 

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ NA KONFERENCJĘ

 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz ciekawych przypadków do dnia 10 kwietnia 2017. Prace po recenzji zostaną zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji w formie 10-minutowych prezentacji ustnych.

Poniżej publikujemy streszczenia zgłoszonych prac oryginalnych:

- pobierz teksty streszczeń w .pdf

 

Istnieje możliwość opublikowania najlepszych oryginalnych prac w czasopiśmie Acta Angiologica.